اقتصادی print
پرواز به کیش چقدر آب می خورد؟
باشگاه خبرنگاران
0 comment   5 visibility
سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 02:16
چکیده مطلب
بلیت هواپیما تابان از کیش به مقصد تهران به قیمت 320 هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان قیمت انواع بلیت هواپیما از مسیر های مختلف در کشور به شرح زیر است:
مبدا
مقصد
هواپیمایی
قیمت
تهران
کیش
معراج
3,500,000
کیش
تهران
معراج
3,200,000
کیش
تهران
معراج
3,500,000
تهران
کیش
معراج
3,300,000
کیش
تهران
تابان
3,500,000
تهران
کیش
تابان
3,500,000
کیش
تهران
تابان
3,800,000
کیش
تهران
معراج
3,300,000
کیش
تهران
معراج
3,700,000
تهران
کیش
زاگرس
2,700,000
کیش
تهران
زاگرس
2,700,000
تهران
مشهد
زاگرس
2,500,000
مشهد
تهران
زاگرس
2,500,000
تهران
مشهد
زاگرس
3,000,000
مشهد
تهران
زاگرس
3,100,000
تهران
مشهد
کیش ایر
2,070,000
مشهد
تهران
کیش ایر
2,070,000
تهران
مشهد
کیش ایر
3,000,000
تهران
کیش
ایران ایرتور
3,500,000
کیش
تهران
ایران ایرتور
3,500,000
تهران
کیش
ایران ایرتور
3,900,000
کیش
تهران
تابان
3,700,000
کیش
تهران
تابان
3,900,000
مشهد
تهران
زاگرس
3,000,000
مشهد
تهران
کیش ایر
2,800,000
مشهد
تهران
کیش ایر
3,000,000
تهران
کیش
تابان
3,700,000
مشهد
تهران
آتا
3,050,000
کیش
اصفهان
زاگرس
1,900,000
اصفهان
کیش
زاگرس
1,900,000
بزد
کیش
کیش ایر
1,900,000
بزد
کیش
کیش ایر
2,900,000
کیش
بزد
کیش ایر
1,900,000
کیش
بزد
کیش ایر
2,900,000
کرمان
کیش
کیش ایر
1,900,000
کیش
کرمان
کیش ایر
1,900,000
کیش
کرمان
کیش ایر
2,900,000
اصفهان
شارجه
عربیه
2,200,000
شارجه
اصفهان
عربیه
2,200,000
مشهد
بزد
آتا
1,800,000
بزد
مشهد
آتا
1,900,000
بزد
مشهد
آتا
1,800,000
بزد
مشهد
ایران ایرتور
1,800,000
مشهد
بزد
ایران ایرتور
1,800,000
بزد
مشهد
آتا
2,100,000
مشهد
بزد
آتا
1,900,000
کرمان
کیش
کیش ایر
2,900,000
کرمان
کیش
کیش ایر
1,600,000
بزد
مشهد
زاگرس
1,800,000
مشهد
بزد
زاگرس
1,800,000
اصفهان
مشهد
ایران ایرتور
2,100,000
اصفهان
کیش
زاگرس
1,450,000
کیش
اصفهان
زاگرس
1,450,000
بزد
کیش
کیش ایر
1,600,000
تهران
اصفهان
قشم ایر
1,660,000
تهران
کیش
زاگرس
2,500,000
کیش
تهران
زاگرس
2,500,000
اصفهان
تهران
قشم ایر
1,660,000
مشهد
اصفهان
ایران ایرتور
2,600,000
اصفهان
مشهد
کاسپین
2,000,000
مشهد
اصفهان
کاسپین
2,000,000
تهران
اصفهان
کاسپین
2,000,000
اصفهان
تهران
کاسپین
2,000,000
تهران
مشهد
زاگرس
2,070,000
مشهد
تهران
زاگرس
2,070,000
مشهد
تهران
کیش ایر
3,500,000
تهران
مشهد
کیش ایر
2,500,000
اصفهان
مشهد
ایران ایرتور
2,600,000
اصفهان
مشهد
کاسپین
2,250,000
اصفهان
مشهد
زاگرس
2,250,000
اصفهان
مشهد
کیش ایر
2,250,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
2,250,000
مشهد
اصفهان
کاسپین
2,250,000
اصفهان
مشهد
تابان
1,880,000
مشهد
اصفهان
تابان
1,880,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
2,100,000
اصفهان
مشهد
زاگرس
1,880,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
1,880,000
اصفهان
مشهد
تابان
2,300,000
کیش
اصفهان
زاگرس
1,700,000
اصفهان
مشهد
تابان
1,400,000
اصفهان
کیش
زاگرس
1,700,000
کیش
اصفهان
تابان
1,700,000
نجف
مشهد
تابان
8,100,000
اصفهان
مشهد
تابان
3,000,000
مشهد
اصفهان
تابان
2,450,000
مشهد
اصفهان
تابان
3,000,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
3,000,000
مشهد
اصفهان
تابان
2,700,000
اصفهان
کیش
تابان
1,700,000
اصفهان
مشهد
تابان
1,700,000
اصفهان
مشهد
تابان
2,450,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
2,450,000
اصفهان
مشهد
کاسپین
1,525,000
مشهد
اصفهان
کاسپین
1,525,000
اصفهان
مشهد
کاسپین
2,500,000
مشهد
اصفهان
کاسپین
2,500,000
مشهد
اصفهان
تابان
1,800,000
اصفهان
مشهد
زاگرس
1,475,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
1,475,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
2,500,000
اصفهان
مشهد
زاگرس
3,000,000
اصفهان
مشهد
زاگرس
2,500,000
مشهد
اصفهان
کاسپین
2,300,000
اصفهان
مشهد
کاسپین
3,000,000
کیش
تهران
زاگرس
2,000,000
اصفهان
قشم
تابان
1,800,000
قشم
اصفهان
تابان
1,800,000
اصفهان
مشهد
تابان
1,600,000
مشهد
اصفهان
تابان
1,600,000
مشهد
اصفهان
تابان
2,250,000
مشهد
اصفهان
تابان
4,500,000
اصفهان
مشهد
تابان
2,250,000
مشهد
اصفهان
زاگرس
1,600,000
مشهد
اصفهان
کاسپین
1,600,000
اصفهان
مشهد
کاسپین
1,600,000
اصفهان
مشهد
تابان
2,200,000
مشهد
اصفهان
تابان
2,200,000
مشهد
اصفهان
کاسپین
2,200,000
استانبول
شیراز
ترک ایر
5,200,000
استانبول
شیراز
ترک ایر
4,990,000
شیراز
استانبول
ترک ایر
5,200,000
شیراز
استانبول
ترک ایر
4,990,000
استانبول
شیراز
ترک ایر
5,700,000
شیراز
استانبول
ترک ایر
5,700,000
استانبول
شیراز
ترک ایر
6,250,000
شیراز
استانبول
ترک ایر
6,250,000
استانبول
شیراز
ترک ایر
5,450,000
استانبول
شیراز
ترک ایر
4,450,000
شیراز
استانبول
ترک ایر
4,450,000
شیراز
استانبول
ترک ایر
5,450,000
انتهای پیام/
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.