فناوری print
هم نوایی 3 استان با کرمانشاه با ثبت زلزله های 4.1 ریشتری
ساعت ۲۴
0 comment   8 visibility
شنبه 4 آذر 1396 ساعت 10:15
چکیده مطلب
ساعت 24-در هفته گذشته بیشترین زمین‌لرزه‌ها مربوط به شهرهای سرپل ذهاب، قصرشیرین، تازه آباد و جوانرود استان کرمانشاه بوده و علاوه بر آن زلزله‌های 4.1 ریشتری در استان‌های خوزستان، ایلام و فارس به ثبت رسیده است.
ساعت 24-در هفته گذشته بیشترین زمین‌لرزه‌ها مربوط به شهرهای سرپل ذهاب، قصرشیرین، تازه آباد و جوانرود استان کرمانشاه بوده و علاوه بر آن زلزله‌های 4.1 ریشتری در استان‌های خوزستان، ایلام و فارس به ثبت رسیده است.
از زلزله 21 آبان ماه در ازگله مرز میان عراق و ایران، منطقه زاگرس به جنب و جوش افتاده است، به گونه‌ای که شاهد ثبت زلزله‌های متعدد در شهرهای اطراف گسل‌های زاگرس هستیم.
بر این اساس در هفته گذشته زلزله‌های بسیاری در این منطقه رخ داده است که مهمترین آن به این شرح است:
یکشنبه، 28 آبان
هجدک استان کرمان با زلزله 3.6 ریشتری لرزید. این زلزله در عمق 10 کیلومتری و در کانون 38 کیلومتری هجدک، 42 کیلومتری شهداد و 47 کیلومتری چترود استان کرمان رخ داده است.
شوسف استان خراسان جنوبی نیز زلزله 3.4 ریشتری را تجربه کرده است. کانون این زلزله که در عمق 7 کیلومتری بوده، در 29 کیلومتری شوسف، 31 کیلومتری نهبندان و 67 کیلومتری درح استان خراسان جنوبی رخ داده است.
در سرپل ذهاب نیز زلزله‌های 3، 3.4 و 3.5 ریشتری در عمق‌های 8 و 10 کیلومتری به ثبت رسیده است.
زلزله‌های 2.6، 2.4، 2.2، 2.3، 2.5، 2.1 از دیگر رخدادهای لرزه‌ای در منطقه سرپل ذهاب بوده است.
در بابامنیر استان فارس زلزله 2.8، انارک استان اصفهان زلزله 2، نهاوند استان همدان زلزله 2.5، تازه‌آباد استان کرمانشاه زلزله 2.2 گزارش شده است.
دوشنبه، 29 آبان
در تازه آباد استان کرمانشاه نیز زلزله 3.5 ریشتری گزارش شد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری گزارش شده است. کانون این زلزله در 18 کیلومتری تازه آباد، 33 کیلومتری گهواره و 33 کیلومتری سرپل ذهاب استان کرمانشاه رخ داده است.
در این منطقه بعد از یک زلزله 3.3 ریشتری دیگر، زلزله‌هایی با بزرگای 2.7، 2.4 و 2.6 رخ داده است.
در ازگله کرمانشاه نیز زلزله 3.3 ریشتری رخ داد. عمق این زلزله در 10 کیلومتری زمین و کانون آن در 8 کیلومتری ازگله، 32 کیلومتری تازه آباد و 35 کیلومتری سرپل ذهاب استان کرمانشاه بوده است.
در این منطقه بعد از یک زلزله 3.5 ریشتری زلزله‌ 2.8 به ثبت رسید.
در جوانرود نیز زلزله 2.3 ریشتری رخ داد و در سر پل ذهاب نیز زلزله 3.1 ریشتری گزارش شد.
در سالند استان خوزستان زلزله 4.1 ریشتری در عمق 8 کیلومتری گزارش شد. عمق این زلزله در 40 کیلومتری سالند استان خوزستان و در 40 کیلومتری سپید دشت و 49 کیلومتری شول آباد استان لرستان بوده است.
در فاریاب استان کرمان زلزله 3.6 ریشتری در عمق 12 کیلومتری رخ داد. این زلزله در 30 کیلومتری فاریاب استان کرمان و 45 کیلومتری سرگز و 60 کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان گزارش شده است.
در افزر استان فارس نیز زلزله 3.1 ریشتری به ثبت رسید. کانون این زلزله که در عمق 19 کیلومتری بوده است، 20 کیلومتری افزر، 24 کیلومتری قیر و 31 کیلومتری دوزه استان فارس بوده است.
سه‌شنبه 30 آبان
در تازه آباد زلزله‌های 2.5، 2.6، 2، 2.7، در ازگله زلزله‌های 2.6، 2.4،  2.2، در سر پل ذهاب زلزله‌های 2.7، 2.4 و در جوانرود زلزله‌های 2.3، 2.8، 2.1 رخ داده است.
در بوشکان استان بوشهر نیز زلزله‌ای با بزرگی 3.6 در عمق 10 کیلومتری رخ داده است. کانون این زلزله در 18 کیلومتری بوشکان، 29 کیلومتری خورموج و 32 کیلومتری شنبه استان بوشهر گزارش شد.
زلزله‌های 2 ریشتری قوچان استان خراسان رضوی، 2.1 ریشتری راز استان خراسان شمالی، 2.9 ریشتری فیروزآباد استان لرستان، 2.1 ریشتری سنگان استان خراسان رضوی، 2.3 ریشتری قوچان استان خراسان رضوی، 2.1 ریشتری ندوشن استان یزد، 2.7 ریشتری شربیان استان آذربایجان شرقی و 2.3 ریشتری خوی استان آذربایجان غربی از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این روز بوده است.
چهارشنبه، اول آذر
در مهران استان ایلام زلزله زلزله 3.1 ریشتری در عمق 10 کیلومتری رخ داده که کانون این زمین‌لرزه در 29 کیلومتری مهران، 48 کیلومتری پهله و 55 کیلومتری ارکواز استان ایلام گزارش شده است.
همچنین مهران ایلام را زلزله 4.1 ریشتری لرزانده که در عمق 11 کیلومتری زمین و در مختصات 32.80 درجه عرض شمالی و 46.30 درجه طول شرقی ثبت شده است. این زمین لرزه در 38 کیلومتری مهران در استان ایلام، 52 کیلومتری Ali al Garbi و 56 کیلومتری Al-Kut در عراق رخ داده است.
این منطقه را زلزله‌هایی با بزرگای 2.7، 3.2، 3.4، 2.6 نیز لرزانده است.
در ازگله بعد از یک زلزله 2.4 ریشتری زلزله 4.1 ریشتری نیز به ثبت رسید. کانون این زلزله در 19 کیلومتری ازگله، 27 کیلومتری قصر شیرین و 38 کیلومتری سرپل ذهاب استان کرمانشاه بوده است.
در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله 3.7 ریشتری در عمق 9 کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله در 13 کیلومتری سرپل ذهاب، 21 کیلومتری قصر شیرین و  30 کیلومتری ازگله استان کرمانشاه بوده است.
سرعین نیز زلزله 2 ریشتری و شربیان استان آذربایجان شرقی نیز زلزله 2.5 ریشتری را تجربه کرده است.
اسفراین استان خراسان شمالی نیز با زلزله 3.1 ریشتری لرزید. عمق این زلزله در 8 کیلومتری و کانون آن در 32 کیلومتری اسفراین، 33 کیلومتری صفی‌آباد و 43 کیلومتری فاروج استان خراسان شمالی گزارش شد.
پنج‌شنبه، 2 آذرماه
زلزله ازگله با بزرگای 4.3 اولین رخداد لرزه‌ای مهم روز 2 آذرماه بوده است. این زلزله در عمق 10 کیلومتری بوده است.
در تازه آباد زلزله 2، جوانرود کرمانشاه زلزله 2.1 و قصرشیرین زلزله 2.2 ریشتری رخ داد.
در سرپل ذهاب بعد از زلزله‌های 2.4، 2.5، 2.9، زلزله‌ای به بزرگای 3.3 این منطقه را لرزاند. عمق این زلزله در 8  کیلومتری گزارش شده است.
سرابله استان ایلام نیز با زلزله 3.2 ریشتری لرزید. عمق این زمین‌لرزه در 10 کیلومتری و کانون آن در 13 کیلومتری سرابله، 16 کیلومتری ایوان استان ایلام و 23 کیلومتری سرمست استان کرمانشاه بوده است.
در مهران زلزله‌های  2.8 و 2.3 ریشتری رخ داد و بعد از آن زلزله 4 ریشتری در عمق 9 کیلومتری به ثبت رسید.
در دهلران این استان نیز زلزله 3 ریشتری در عمق 11 کیلومتری رخ داد که کانون آن در 8 کیلومتری دهلران، 29 کیلومتری موسیان و 33 کیلومتری آبدانان استان ایلام بوده است.
در درز استان فارس نیز زلزله 4.1 ریشتری گزارش شد که عمق آن در 28 کیلومتری و کانون آن در 35 کیلومتری درز استان فارس و 37 کیلومتری حاجی آباد و 44 کیلومتری فین استان هرمزگان بوده است.
در بروجرد استان لرستان نیز زلزله 3.5 ریشتری رخ داد که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون آن در 8 کیلومتری بروجرد، 9 کیلومتری اشترینان استان لرستان و 29 کیلومتری سامن استان همدان گزارش شده است.
زلزله‌های بروجرد با بزرگای 2.7، سفید سنگ با بزرگای 2.1، نورآباد لرستان با بزرگای 2.4،  مود استان خراسان جنوبی با بزرگای 2.2، کهک استان قم با بزرگای 2.1، حاجی‌آباد استان خراسان جنوبی با بزرگای 2.8 از دیگر رخدادهای لرزه‌ای بوده است.
زلزله‌های روز دوم آذر با زلزله بزرگ 3 ریشتری قصر شیرین استان کرمانشاه به پایان رسید که در عمق 10 کیلومتری و در 13 کیلومتری قصر شیرین، 20 کیلومتری سرپل ذهاب و 31 کیلومتری ازگله استان کرمانشاه رخ داد.
جمعه 3 آذر
در سرپل ذهاب بعد از زلزله‌های 2.7، 2.6، 2.1، 2، یک زلزله دیگر به بزرگای 3.3 به ثبت رسید که در عمق 8 کیلومتری رخ داده است.
علاوه بر آن در تازه آباد زلزله‌های 2، 2.5، 2.3، 2.2 و 2.9، در قصرشیرین زلزله‌های 2.7، 2.6 و 3.3 و در ازگله زلزله‌های 2.9، 2.4 رخ داده است.
در بروجرد استان لرستان نیز زلزله 4.3 ریشتری در عمق 10 کیلومتری رخ داد که کانون آن در 10 کیلومتری بروجرد، 21 کیلومتری اشترینان و 24 کیلومتری چغلوندی استان لرستان گزارش شد.
در این شهر همچنین زلزله‌های دیگری با بزرگای 3.6، 2 و 2.4 گزارش شده است.
در اشترینان استان لرستان نیز زلزله 3.1 ریشتری رخ داد که در عمق 10 کیلومتری و در 10 کیلومتری اشترینان استان لرستان، 17 کیلومتری سامن استان همدان و 18 کیلومتری بروجرد استان لرستان بوده است.
در مهران استان ایلام نیز زلزله 3.2 ریشتری در عمق 10 کیلومتری و در کانون 33 کیلومتری مهران استان ایلام، 52 کیلومتری الکوت و 59 کیلومتری Ali al Garbi کشور عراق به ثبت رسید.
ایسنا
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.