علمی print
سفر رفتن با کودک، مشکلات خواب
نی نی بان
0 comment   5 visibility
شنبه 23 دی 1396 ساعت 23:43
چکیده مطلب
مسافرت با فرزندتان خاطراتی بر جا می گذارد که هیچ گاه فراموش نمی کنید، اما ممکن است شب های وحشتناکی را که گذرانده اید را نیز فراموش نکنید.
مسافرت با فرزندتان خاطراتی بر جا می گذارد که هیچ گاه فراموش نمی کنید، اما ممکن است شب های وحشتناکی را که گذرانده اید را نیز فراموش نکنید، شب هایی که همه با هم در یک اتاق کوچک هتل می خوابیدید. در اینجا چند راهکار ارائه می دهیم که می تواند برای تان مفید باشد.
اگر بودجه تان اجازه می دهد یک هتل آپارتمانی بگیرید که شامل اتاق های جداگانه و آشپزخانه است، این کار خلوت شما را تا حدی بر می گرداند و آشپزخانه باعث می شود که برنامه غذایی کودک به هم نخورد و در نتیجه برنامه خواب را نیز سر جای خود نگه دارد.
برای سفرتان بیش از حد برنامه ریزی نکنید و فعالیت های زیادی را برای مدت اقامت خود در نظر نگیرید. به کودک فرصت دهید استراحت کند و برای خودش بچرخد، با این کار احتمالا نزدیک زمان خواب بیش از حد خسته نیست.
با کودک بسیار کوچک راحت تر می توان مسافرت کرد. اغلب با همان برنامه ای که در خانه می خوابید در جاده هم می خوابد. کودک نوپا بدترین همسفر است، زیرا به اندازه ای بزرگ شده که تغییرات را می فهمد، اما هنوز نمی تواند نگرانی هایش را به زبان بیاورد. پس برای مسافرت سن کودک را در نظر بگیرید.
با خودتان اسباب آرامش کودک را به همراه داشته باشید. حتماً پتو و ملحفه کودک را همراه ببرید تا احساس آرامش بیشتری کند.
درباره مسافرت کتاب بسازید و آن را با عکس های کودک پر کنید.
اگر با هواپیما به مسافرت می روید اجازه دهید چند تکه از وسایل را در کوله پشتی بگذارد و با خود به درون هواپیما بیاورد.
اگر هنوز کودک در گهواره می خوابد سعی کنید در هتل هم گهواره داشته باشد تا احساس غریبی نکند.
سعی کنید در طول مسافرت برنامه خواب نیمروزی و شبانه سر وقت خود باشد. بعضی روزها این کار ممکن نیست، اما هر چقدر برنامه ثبات بیشتری داشته باشد بهتر است. کودکان معمولا همه جا می توانند بخوابند و کودکان بزرگ تر شرایط ویژه را درک می کنند، اما کودکان در دو سالگی عاشق ثباتند.
وقتی از سفر باز می گردید منتظر دو تا سه شب بی نظمی در برنامه باشید. این بی برنامگی طبیعی است و بهتر است در اجرای قوانین خواب ثابت قدم باشید.
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.