فناوری print
کاست: از راهکارهای افزایش انرژی در محل کار تا رازهایی درباره ماده آتروپین [بشنوید]
دیجیاتو
0 comment   5 visibility
یکشنبه 24 دی 1396 ساعت 15:01
چکیده مطلب
در کاست این هفته که با همکاری سایت شنوتو تهیه شده، علاوه بر پرداختن به راهکارهای افزایش انرژی در محل کار، روش هایی را مطرح می کنیم که با کمک آنها می توانید به ترس از سخنرانی خود پایان دهید. همچنین در مورد ماده ای که برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در زمان...
در کاست این هفته که با همکاری سایت شنوتو تهیه شده، علاوه بر پرداختن به راهکارهای افزایش انرژی در محل کار، روش هایی را مطرح می کنیم که با کمک آنها می توانید به ترس از سخنرانی خود پایان دهید.
همچنین در مورد ماده ای که برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در زمان ترور شدن به همراه داشت توضیح می دهیم. در نهایت تحلیل های پژوهشگران در مورد سلفی گرفتن به عنوان یک عقده روانی را بررسی می کنیم.
1- با این 4 راهکار، در 5 دقیقه، انرژی خود را در محل کار افزایش دهید
.wrapper
{
max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px
}
@media all and (max-width : 400px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 128px;
}
}
@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 156px;
}
}
').attr("src"), n = '
' + i.options.openMessage + "
", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger"); e(r).click(function (s) { s.preventDefault(); var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () { e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position")) }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen")) }) }, i.init() }, e.responsiveIframes.defaultOptions = { openMessage: "Full screen", closeMessage: "Close" }, e.fn.responsiveIframes = function (s) { return this.each(function () { new e.responsiveIframes(this, s) }) } }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";
2- با چند راهکار ساده، به ترس از سخنرانی در جمع پایان دهید
.wrapper
{
max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px
}
@media all and (max-width : 400px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 128px;
}
}
@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 156px;
}
}
').attr("src"), n = '
' + i.options.openMessage + "
", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger"); e(r).click(function (s) { s.preventDefault(); var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () { e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position")) }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen")) }) }, i.init() }, e.responsiveIframes.defaultOptions = { openMessage: "Full screen", closeMessage: "Close" }, e.fn.responsiveIframes = function (s) { return this.each(function () { new e.responsiveIframes(this, s) }) } }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";
3- برادر ناتنی کیم جونگ اون در زمان ترور چه ماده ای به همراه داشت؟
.wrapper
{
max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px
}
@media all and (max-width : 400px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 128px;
}
}
@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 156px;
}
}
').attr("src"), n = '
' + i.options.openMessage + "
", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger"); e(r).click(function (s) { s.preventDefault(); var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () { e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position")) }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen")) }) }, i.init() }, e.responsiveIframes.defaultOptions = { openMessage: "Full screen", closeMessage: "Close" }, e.fn.responsiveIframes = function (s) { return this.each(function () { new e.responsiveIframes(this, s) }) } }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";
4- پژوهشگران: سلفی گرفتن وسواس گونه نوعی عقده روانی است
.wrapper
{
max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px
}
@media all and (max-width : 400px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 128px;
}
}
@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 156px;
}
}
').attr("src"), n = '
' + i.options.openMessage + "
", r = i.$el.prepend(n).find("iframe-trigger"); e(r).click(function (s) { s.preventDefault(); var a = e(this), n = e("html"), r = n.hasClass("iframe-full-screen"), o = r ? i.options.openMessage : i.options.closeMessage; a.text(o), r ? (i.$el.removeClass("iframe-active"), n.removeClass("iframe-full-screen"), setTimeout(function () { e(window).scrollTop(a.data("iframe-scroll-position")) }, 1)) : (a.data("iframe-scroll-position", e(window).scrollTop()), i.$el.addClass("iframe-active"), n.addClass("iframe-full-screen")) }) }, i.init() }, e.responsiveIframes.defaultOptions = { openMessage: "Full screen", closeMessage: "Close" }, e.fn.responsiveIframes = function (s) { return this.each(function () { new e.responsiveIframes(this, s) }) } }(jQuery), document.getElementsByTagName("html")[ 0 ].className = "js";
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.
در پاسخ به کامنت :
فرزاد قربانی
لغو
captcha
ثبت کامنت
کامنتی ثبت نشده است.