1396-10-24 11:07:40
ایسنا : ایرانیات سنایی بررسی می شود
محمدجعفر یاحقی از «ایرانیات سنایی» می‌گوید.
به گزارش ایسنا، سیزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی به «ایرانیات سنایی» اختصاص دارد که در روز چهارشنبه ۲۷ دی ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر محمدجعفر یاحقی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.
در خبر برگزاری این نشست عنوان شده است: سنایی با فرهنگ گذشته ایران و با مفاهیم اسطوره‌ای و قهرمانان و پهلوانان ایرانی آشنایی داشته و جزو انگشت‌شمار شاعرانی است که در حوزه‌ عرفان این ارتباط را حفظ کرده است.
سنایی در مرحله‌ انتقال از مفاهیم و اندیشه‌های ایرانی به اندیشه‌ها و مفاهیم سامی قرار دارد و میان این مفاهیم در نوسان است. پس از او فرهنگ عرفانی ما به سمت اشعری‌گری تمایل می‌یابد.
انتهای پیام
شناسه خبر در راوی : 3890179
آدرس خبر : http://raavi.ir/news/3890179