1396-10-24 18:30:00
جام نیوز : یک فنجان چای برادرانه درروز درهای باز مساجد در فرانسه
صدها مسجد در سراسر فرانسه برای دعوت از مردم به منظور آشنایی با دین اسلام، امروز درهای خود را به روی غیرمسلمانان گشودند.
شناسه خبر در راوی : 3895758
آدرس خبر : http://raavi.ir/news/3895758