1396-11-23 15:22:00
ایرنا : نشست خبری سرمربیان تیم های پرسپولیس و نسف قارشی ازبکستان
ایرنا - تهران - نشست خبری «برانکو ایوانکوویچ» و «روزیگول بردیف» سرمربیان تیم های پرسپولیس تهران و نسف قارشی ازبکستان، روز دوشنبه برگزار شد. * 12 * 6
شناسه خبر در راوی : 4156414
آدرس خبر : http://raavi.ir/news/4156414