1396-11-25 08:56:20
مشرق : گزارش کامل عملکرد نمایندگان ایران در هفته اول لیگ قهرمانان
هفته اول لیگ قهرمانان آسیا با یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست برای نمایندگان ایران همراه شد.
شناسه خبر در راوی : 4169350
آدرس خبر : http://raavi.ir/news/4169350