1396-12-09 20:50:33
آفتاب : پایین کشیده شدن تابلوهای موسسات مالی غیرمجاز/عکس
تابلوهای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در پایتخت پایین کشیده شد.
آفتاب‌‌نیوز :
شناسه خبر در راوی : 4286785
آدرس خبر : http://raavi.ir/news/4286785